Škola je plně k dispozici nastupujícím školákům

P1000384I přes šibeniční termín dokončení prací na výměně oken v ZŠ Komenského byla zakázka předána a to s maximální spokojeností celého pedagogického sboru včetně vedení školy.